Doucine

  1. Siw gare
  2. Dime todo
  3. Ou ja sav
  4. Les folles
  5. Nou pas fache
  6. Plas a plezi
  7. Mwen kontan
  8. La vita la
  9. An zetwal
  10. Ti brin tandes